top of page

Het warmtenet komt eraan

Updated: Mar 29


<< English below >> 


Polderwarmte

Na lange tijd van voorbereiding gaat Polderwarmte een volgende fase in bij de ontwikkeling van het warmtenet voor RichPort en Starpark. Medio december zijn de laatste formele beslissingen genomen en is de weg vrij voor het vervolg. Ze gaan van start met het realiseren van het warmtenet op Schiphol-Rijk en daarmee een grote stap zetten om dit toonaangevende Businesspark ook op het gebied van duurzaamheid trendsettend te laten zijn. Wij zullen u regelmatig op de hoogte brengen van te verwachten werkzaamheden. Polderwarmte gaat nu eerst aan de slag met de panden die gaan aansluiten op het warmtenet en daarna pas zult u de werkzaamheden ook in het straatbeeld gaan bemerken.


Werk in uitvoering

Dat het warmtenet op Schiphol Rijk voor RichPort en Starpark inderdaad doorgaat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Polderwarmte heeft er inmiddels jaren naar uitgekeken en dat het dus doorgaat verdient alle aandacht. Aannemingsbedrijf Nijkamp gaat het warmtenet realiseren De komende tijd zullen bij 3 of 4 ingangswegen tot het park bouwborden verschijnen.


Uitnodiging

In het voorjaar worden de bouwborden geplaatst en onthuld. Polderwarmte nodigt u graag uit om bij de onthulling aanwezig te zijn. Nadere informatie over de locatie en exacte datum volgen nog.


<<English version>>

Polderwarmte

After a long period of preparation, Polderwarmte is entering the next phase in the development of the heating network for RichPort and Starpark. In mid-December, the final formal decisions were made, paving the way for further progress. They will commence with the implementation of the heating network in Schiphol-Rijk, taking a significant step towards making this leading Business Park trendsetting in terms of sustainability. We will keep you regularly informed about expected activities. Polderwarmte will first focus on the buildings that will connect to the heating network, and only afterward will you notice the activities in the streetscape.


Work in Progress

We certainly won't let the fact that the heating network at Schiphol Rijk for RichPort and Starpark is moving forward go unnoticed. Polderwarmte has been looking forward to this for years, and its continuation deserves all the attention. Construction company Nijkamp will be responsible for implementing the heating network. In the coming period, construction signs will appear at 3 or 4 entrances to the park.


Invitation

In the spring, the construction signs will be placed and unveiled. Polderwarmte would like to invite you to attend the unveiling. Further information regarding the location and exact date will follow.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page