top of page

28 november: Tijdelijk geen water in gedeelten van het park


<< English below >>


Beste RichPorter,


U bent als het goed is reeds op de hoogte gesteld over de op handen zijnde werkzaamheden door PWN aan de drinkwatervoorziening in het park.


Op maandag 28 november tussen 10:00 en 15:00 uur zal er tijdelijk geen drinkwater beschikbaar zijn.


De werkzaamheden zijn nodig om de capaciteit te vergroten en daarmee de in de behoefte te kunnen blijven voldoen. Alvast dank voor uw begrip en excuses voor het eventuele ongemak.


Met vriendelijke groet,

Het RichPort Community Team
<<English version>>


Dear Rich Porter,


You have already been informed about the upcoming work by PWN on the drinking water supply in the park.


On Monday 28 November between 10:00 and 15:00 there will be temporarily no drinking water available.


The work is necessary to increase capacity and thus continue to meet demand. Thank you for your understanding and apologies for any inconvenience.


Sincerely,

The RichPort Community Team
36 views0 comments
bottom of page