top of page

Afsluiting Aalsmeerderdijk bij Rijsenhout / Closure Aalsmeerderdijk near Rijsenhout(English below)


De Aalsmeerderdijk in Rijsenhout wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer van maandag 1 november tot en met zondag 28 november van 7.00 uur tot 19.00 uur. Het gaat om een proef.


Graag informeren wij u over een project waar de gemeente aan werkt. Dat project heet Ringdijk en Ringvaart. Een deelproject daarvan is de afsluiting van de Aalsmeerderdijk bij Rijsenhout voor doorgaand verkeer.


De gemeente doet dit omdat de ringdijk een bijzondere weg op een bijzondere dijk is: het begin van de polder. En omdat er al heel lang problemen zijn met verkeersveiligheid. Met de proef kijken ze of ze de verkeersveiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren en daarmee ruimte kunnen creëren voor bijvoorbeeld recreatie en het aanleggen van een fietsstraat. Daarvoor rijdt er nu te veel verkeer op de Aalsmeerderdijk.

Proefafsluiting

Maar eerst komt er een proefafsluiting om te kijken hoe het werkt. Deze proef, met een afsluiting van de Aalsmeerderdijk, vindt plaats van maandag 1 t/m zondag 28 november aanstaande. In deze brief (een brief die in Rijsenhout en op een deel van de Aalsmeerderdijk verspreid is) vindt u meer informatie over de proef.


Daarnaast kunt u hier meer lezen over de proef en hier meer informatie over het project vinden.


English:

The Aalsmeerderdijk in Rijsenhout will be closed to through car traffic from Monday 1 November to Sunday 28 November from 7 a.m. to 7 p.m. It's a test.


We would like to inform you about a project that the municipality is working on. That project is called Ringdijk and Ringvaart. A sub-project is the closure of the Aalsmeerderdijk near Rijsenhout for through traffic.


The municipality does this because the ring dike is a special road on a special dike: the beginning of the polder. And because there have been problems with road safety for a long time. They will use the trial to see whether they can improve road safety and quality of life and thus create space for recreation and the construction of a bicycle street, for example. There is now too much traffic on the Aalsmeerderdijk for that.

Trial Closure

But first there will be a test closure to see how it works. This trial, with a closure of the Aalsmeerderdijk, will take place from Monday 1 to Sunday 28 November. In this letter (a letter distributed in Rijsenhout and on part of the Aalsmeerderdijk) you will find more information about the trial.


You can also read more about the trial here and find more information about the project here.


51 views0 comments
bottom of page