top of page

After Work / Work Out - Nieuwe en Gratis Bootcamp van start!

Updated: Aug 29, 2022<< English below >>


Na een week aan je bureau gezeten te hebben, is het tijd om je in het zweet te werken!


Vanaf 15 september aanstaande organiseren RichPort & PhysIQ elke donderdag van 17:00 uur tot 18:00 uur een geheel nieuwe & gratis bootcamp.

Meld je aan met je collega's en werk aan je kracht, vorm en uithoudingsvermogen.

Alle niveaus zijn welkom. Eerste timers, beginnende, gemiddelde en echte sportverslaafden!


Geïnteresseerd? Meld je aan door een e-mail te sturen naar:

info@richport.nl


Kijk voor de locatie op de kaart onderin op de pagina:


----


After a week of sitting at your desk, it’s time to work up some sweat!


Starting next September 15th RichPort & PhysIQ will host a whole new & free bootcamp every thursday from 17:00 hours till 18:00 hours.

Sign up with your co-workers and work on your strentgh, shape and endurance.

All levels are welcome. First timers, Novice, Intermediate and true Sport Addicts!


Interested? Sign up by sending an email to:

info@richport.nl


For the location, check the map below:
265 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page