top of page

Bootcamp en QR-fit

<< English below >>


Bootcamp

In samenwerking met PhysiQ (Personal training & Coaching) wordt wekelijks geheel gratis Bootcamp aangeboden aan alle huurders van RichPort.


Wie kan meedoen?

Alle lessen worden begeleid door professionals en zijn toegankelijk voor alle niveaus. Van instapniveau tot fanatieke sportliefhebbers.


Waar?

De bootcamp vindt momenteel plaats in de parkeergarage van Vision Plaza aan de Boeingavenue. Zodra het weer verbetert, wordt de bootcamp verhuist naar het grasveld tegenover Vision Plaza.


Wanneer?

Elke donderdag van 17.00 – 18.00 uur.


Hoe?

Meedoen is eenvoudig. Stuur gewoon een e-mail naar Tiffany - info@richport.nl.


QR-FIT | De beweegmogelijkheid voor iedereen!

Er zijn 136 QR-Beweegroutes in Nederland, en eentje vind je in ons eigen park! Op het park zijn twee routes uitgezet, één route van ca. 30 minuten en één route van ca. 45 minuten. Langs de routes staan speciale borden met QR-codes. De codes kun je scannen met de speciale app waarmee je onderweg diverse oefeningen krijgt (beginner, gemiddeld of gevorderd).


Download de app door onderstaande QR-code te scannen of klik op de afbeelding. In de app zijn de routes terug te vinden.


<< English version >>


Bootcamp and QR-FIT


Bootcamp

In collaboration with PhysiQ (Personal training & Coaching), a completely free Bootcamp is offered weekly to all tenants of RichPort.


Who can participate? All classes are led by professionals and are accessible to all levels, from beginners to avid sports enthusiasts.


Where? The bootcamp currently takes place in the parking garage of Vision Plaza on Boeingavenue. Once the weather improves, the bootcamp will be relocated to the grass field opposite Vision Plaza.


When? Every Thursday from 5:00 PM to 6:00 PM.


How? Participating is easy. Just send an email to Tiffany - info@richport.nl.


QR-FIT | The movement opportunity for everyone!

There are 136 QR Exercise routes in the Netherlands, and one can be found in our own park! Two routes have been set up in the park, one route approximately 30 minutes long and one route approximately 45 minutes long. Special signs with QR codes are placed along the routes. You can scan the codes with the special app which provides various exercises (beginner, intermediate, or advanced) along the way.


Download the app by scanning the QR code below or by clicking on the image. In the app, you will find the routes.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page