top of page

How much travel time and costs can your organization save?


<<Dutch version below>>


From the end of December, RichPort is connected to a new high-quality bus line, with a higher frequency and more user-friendliness. This makes the area more accessible by public transport. The new bus line offers RichPort companies an excellent opportunity to re-examine the mobility policy. That is why 'Groot Schiphol Bereikbaar' (Larger Schiphol Region Accessible) is giving a Mobility scan worth €2000 as a gift to all companies at RichPort. This scan provides insight into the commuting behavior of employees. This is based on anonymized employee zip code data. With this information, we help you with free tailor-made advice on your way to an appropriate and sustainable mobility policy for your organization. Interested? Mail to: info@grootschipholbereikbaar.nl


Insight

You gain insight into your total commute, such as costs, travel methods, sustainability and vitality.


fact based

You lay a foundation based on accurate and current data. So current timetables, accurate routes and traffic jams.

Inspiration

A good mobility scan offers inspiration and maps out the potential for change: How much costs can be saved? How do you achieve CO2 targets? And what is the impact on travel times.


Continuous process

Mobility policy is never really 'finished'. By doing an annual mobility scan, you know how your results relate to your objectives and where there are opportunities for improvement.


AVG-proof mobility advice

By collecting data from multiple organizations, it is also possible to draw up mobility advice for the entire business park. 'Groot Schiphol Bereikbaar' ensures that only data is used that cannot be traced back to individual persons. The more companies participate, the more valuable the insights are. This way we can keep the area accessible together!


About 'Groot Schiphol Bereikbaar'

Royal Schiphol Group, the Municipality of Haarlemmermeer, the Province of North Holland, SADC, the Amsterdam Transport Region and the Ministry of Infrastructure and Water Management are joining forces in the Great Schiphol Accessible programme. Together we are committed to a better infrastructure, sustainable mobility and behavioral campaigns to, for example, encourage working from home, cycling or public transport. In this way Schiphol remains an attractive area to live and work. If you would like more information about the possibilities, go to www.grootschipholbereikbaar.nlDutch version:


Hoeveel reistijd en kosten kan uw organisatie besparen?

Vanaf eind december wordt RichPort aangesloten op een nieuwe hoogwaardige buslijn, met een hogere frequentie en meer gebruikersgemak. Zo wordt het gebied beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor de ondernemingen van RichPort biedt de nieuwe buslijn een uitgelezen mogelijkheid om het mobiliteitsbeleid opnieuw onder de loep te nemen. Daarom doet Groot Schiphol Bereikbaar een Mobility scan ter waarde van €2000,- cadeau, aan alle ondernemingen op RichPort. Met behulp van deze scan wordt inzicht gegeven in het woon-werk reisgedrag van medewerkers. Dit is gebaseerd op geanonimiseerde postcodegegevens van medewerkers. Met deze informatie helpen wij u met gratis advies op maat verder op weg naar een passend en duurzaam mobiliteitsbeleid voor uw organisatie. Interesse? Mail dan naar: info@grootschipholbereikbaar.nl


Inzicht

U krijgt inzicht in uw totale woon-werkverkeer, zoals kosten, reismethoden, duurzaamheid en vitaliteit.


Fact based

U legt een basis gebaseerd op nauwkeurige en actuele data. Dus actuele dienstregelingen, accurate routes en file-druk.

Inspiratie

Een goede mobiliteitsscan biedt inspiratie en brengt het veranderpotentieel in kaart: Hoeveel kosten zijn er te besparen? Hoe haal je CO2 doelstellingen? En wat is de impact op reistijden.


Continue proces

Mobiliteitsbeleid is nooit écht ‘af’. Door jaarlijks een mobiliteitsscan te doen, weet u hoe uw resultaten zich tot uw doelstellingen verhouden en waar verbeterkansen liggen.


AVG-proof mobiliteitsadvies

Door gegevens van meerdere organisaties te verzamelen wordt het mogelijk om ook een mobiliteitsadvies op te stellen voor het complete bedrijvenpark. Groot Schiphol Bereikbaar ziet er daarbij op toe dat er alleen gegevens gebruikt worden die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Op deze manier worden persoonsgegevens beschermd en kunnen bedrijven hun voordeel doen met oplossingen die de bereikbaarheid en duurzaamheid bevorderen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe waardevoller de inzichten zijn. Zo kunnen we samen het gebied bereikbaar houden!

Over Groot Schiphol Bereikbaar

Royal Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, SADC, Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van I&W bundelen de krachten in het programma Groot Schiphol Bereikbaar. Samen zetten we ons in voor een betere infrastructuur, duurzame mobiliteit en gedragscampagnes om bijvoorbeeld thuiswerken, de fiets of het OV te stimuleren. Zo blijft Schiphol een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken. Wilt u alvast meer informatie over de mogelijkheden kijk dan op www.grootschipholbereikbaar.nl .


30 views0 comments
bottom of page