top of page

Start fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug

In de zomervakantie is Dura Vermeer gestart met de uitvoering van project HOVASZ. In opdracht van Provincie Noord-Holland leggen wij een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid aan en vervangen we meerdere kruispunten op de Burgemeester Kasteleinweg door rotondes. Met deze brief wil ik u informeren over de werkzaamheden die vanaf 17 augustus starten aan de fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug.Een impressie van de fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug


Fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug Onder de Aalsmeerderbrug komt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, zoals te zien is op de impressie in deze brief. Als de onderdoorgang klaar is, vervalt het fietspad bovenlangs.

Inrichting werkterrein Om de onderdoorgang te kunnen maken, richten we ter hoogte van de brug een werkterrein in. Daar beginnen we mee op 17 augustus. Het werkterrein blijft in gebruik tot maart 2021.


Verkeersbesluit Het werkterrein neemt een gedeelte van de keerlus op de Aalsmeerderdijk in gebruik, zoals te zien is op onderstaande schematische weergave. Daardoor verandert de verkeerssituatie ter hoogte van de Aalsmeerderbrug voor langere tijd en heeft Dura Vermeer een verkeersbesluit aangevraagd bij de gemeente Haarlemmermeer. Dit verkeersbesluit is gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl.


De oranje vlakken geven het werkterrein aan. Het linkervlak laat de afgesloten fietsstrook zien.


Start werkzaamheden fietsonderdoorgang De werkzaamheden aan de onderdoorgang beginnen op 21 september 2020. De eerste werkzaamheden bestaan uit het boren van de palen die de fundering zijn voor de onderdoorgang. Over de werkzaamheden aan de onderdoorgang ontvangt u later meer informatie.

Maatregelen voor wegverkeer De keerlus ter hoogte van Aalsmeerderdijk 334 is niet te gebruiken tot maart 2021. Heeft u te maken met grote transporten voor bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering en is het niet mogelijk om uw leveranciers met kleiner transport te laten komen? Neem dan even contact met ons op via hovasz@duravermeer.nl.


Maatregelen voor fietsers Fietsers kunnen in twee richtingen over de Aalsmeerderdijk rijden. Naast het werkterrein blijft een strook toegankelijk voor fietsers. Aan de andere kant van de brug, ter hoogte van Aalsmeerderdijk 347 wordt van 18 september tot en met 10 oktober 2020 een gedeelte van het fietspad afgesloten. Fietsers rijden daar tijdelijk op de rijbaan en voegen later weer in op het fietspad. De snelheid voor wegverkeer wordt verlaagd naar 30 km/u.

Hinder Bouwen zonder hinder gaat helaas niet, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. Tijdens de realisatie van het project HOVASZ zal de bereikbaarheid een stuk minder zijn dan u nu gewend bent. De meeste transporten worden via het water aangevoerd. Er zullen een aantal transporten over de Aalsmeerderdijk aangevoerd worden. Daarnaast kunt u van de werkzaamheden aan de fietsonderdoorgang hinder in de vorm van geluid verwachten.


Over HOVASZ De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting in september 2021 in gebruik genomen.


Tevredenheidspanel HOVASZ Dura Vermeer wil graag de mening van omwonenden en belanghebbenden horen over de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt zich opgeven voor het tevredenheidspanel. Deelnemers krijgen om de paar weken een mail met enkele vragen. Wat vindt u van de uitvoering? Wat kan er beter? De bedoeling is om – als dat mogelijk is – de hinder verder te beperken. U kunt zich aanmelden voor het panel via uwmeningtelt.nu/hovasz.

Meer informatie Mocht u nog verdere vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail: hovasz@duravermeer.nl. Daarnaast verwijzen wij u graag naar onze website voor meer informatie: www.hovasz.nl en de facebookpagina ‘HOVASZ’. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 06 4339 8026. Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Dura Vermeer Divisie Infra Mireille de Goey Projectmanager HOVASZ

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page