top of page

Interglobe: The silent force behind our park


<<Dutch version below>>


It seems obvious. Mowed grass, stylish signing, everything neatly maintained. And yet it stands out. Probably because RichPort pays just a little more attention to maintenance and appearance than the average business park. Experience is in the details, but also in the service. And they can provide service at RichPort!


The silent force behind this attention and approach is our manager and tenant at our park: Interglobe. With a team of six permanent employees and various specialists, this real estate management company provides maintenance and management of various business parks, office buildings and logistics buildings in the Amsterdam metropolitan region. Interglobe was founded in 2016. The constant factor in this for RichPort is now park manager Tiffany Graf together with her right-hand man Alex Rozendaal. A familiar name for most tenants. She recognizes every stone, blade of grass and irregularity. “Work never really gets boring,” Tiffany says. This is mainly due to the diversity. We can regularly be found outside at the park, but we also arrange a lot from the office. One moment you are helping a property owner with a question to the municipality or province. Are you talking to a supplier about maintenance? The next moment you help a company find a suitable office space in the park.' Interglobe is therefore more than your average real estate management company. “In fact, our real estate activities can be divided into three groups: park management, building and owner-occupier management and advice and consultancy. We are happy to help tenants and property owners with questions about their property and the environment”.


Progress

A project that Interglobe is very happy with is the arrival of the new public transport interchange on the Fokkerweg/ Kruisweg. Tiffany: 'This project adds so much to the accessibility of the park, but it has also been difficult. This has to do with the large number of parties involved, permits and interests. Finally the time has come... RichPort is easily accessible by public transport! An asset to everyone at the park.”


In addition, we work with the board of RichPort and other suppliers on the experience and community formation at RichPort. Great fun to do and more contact with each other at the park. Despite the many working from home due to the corona situation, you notice that there is more togetherness. So if you have a question or want to report something, please contact us at the park, mail to info@richport.nl or drop by at Beechavenue 2 and we will be happy to help you.


Finally, Tiffany would like to emphasize that Interglobe is there for all users of the park. There comes a time when you run into something and you don't know who to turn to. For example, extra lighting around a building, questions about the zoning plan or organizing an event. "In that case, we are happy to assist you."


Sincerely, Tiffany Graf

Park manager RichPort www.richport.nl

Interglobe Real Estate Management B.V. www.interglobe.nl
Interglobe: De stille kracht achter ons park


Het lijkt vanzelfsprekend. Gemaaid gras, mooi vormgegeven signing, alles netjes aan kant. En tóch valt het op. Waarschijnlijk omdat RichPort net wat meer aandacht besteed aan onderhoud en uitstraling dan het gemiddelde bedrijvenpark. Beleving zit in de details maar ook in de service. En service verlenen dat kunnen ze bij RichPort!


De stille kracht achter deze aandacht en aanpak is onze beheerder en tevens huurder op ons park: Interglobe. Dit vastgoedmanagementbedrijf verzorgd met een team van zes vaste medewerkers en diverse specialisten het onderhoud en management van verschillende bedrijvenparken, kantoorgebouwen en logistieke panden in de metropoolregio Amsterdam. Interglobe is in 2016 opgericht. De constante factor hierin voor RichPort is parkmanager Tiffany Graf inmiddels samen met haar rechterhand Alex Rozendaal. Een bekende naam voor de meeste huurders. Zij herkent elke steen, grasspriet en onregelmatigheid. ‘Het werk verveelt eigenlijk nooit’, zegt Tiffany. ‘Dat komt met name door de diversiteit. We zijn regelmatig buiten te vinden op het park maar regelen ook veel vanaf kantoor. Het ene moment help je een pandeigenaar met een vraag aan de gemeente of provincie. Ben je in gesprek met een leverancier over het onderhoud. Het andere moment help je een bedrijf aan een passende kantoorruimte op het park.’ Interglobe is dan ook meer dan een doorsnee vastgoedmanagementbedrijf. ‘Feitelijk zijn onze vastgoed werkzaamheden in drie groepen in te delen: parkmanagement, gebouw- en VVE beheer en advies en consultancy. Wij helpen graag huurders en vastgoedeigenaren met vragen over hun pand en de omgeving”.


Vooruitgang

Een project waar Interglobe ontzettend blij mee is is de komst van het nieuwe openbaar vervoer knooppunt aan de Fokkerweg/ Kruisweg. Tiffany: ‘Dit project voegt zoveel toe aan de bereikbaarheid van het park, maar heeft ook voeten in de aarde gehad. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid betrokken partijen, vergunningen en belangen. Eindelijk is het dan zover.. RichPort is uitstekend bereikbaar met het OV! Een aanwinst voor iedereen op het park”.


Daarnaast werken wij met het bestuur van RichPort en andere leveranciers aan de beleving en community vorming op RichPort. Ontzettend leuk om te doen en meer in contact met elkaar te staan op het park. Je merkt ondanks het vele thuiswerken door de coronasituatie dat er meer samenhorigheid ontstaat. Dus heeft u een vraag of wilt u iets melden spreek ons aan op het park, mail naar info@richport.nl of loop even binnen bij de Beechavenue 2 en wij helpen u graag verder.


Tot slot wil Tiffany benadrukken dat Interglobe er is voor alle gebruikers van het park. Er komt een moment dat men tegen iets aanloopt en niet weet tot wie men zich moet wenden. Bijvoorbeeld extra verlichting rondom een gebouw, vragen over het bestemmingsplan of het organiseren van een evenement. ‘In dat geval staan wij graag voor u klaar.’


Met vriendelijke groet, Tiffany Graf

Parkmanager RichPort www.richport.nl

Interglobe Vastgoedmanagement B.V. www.interglobe.nl


54 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page