top of page

Let op: 10-13 november weekendafsluiting A9


<< English below >> Beste RichPorter,

Wij houden u graag op de hoogte van alle verkeerswerkzaamheden die van invloed kunnen zijn op het bereiken van ons park.


Van 10 november 20:00 uur tot 13 november 05:00 uur

tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Holendrecht


A9 (vanaf knooppunt Holendrecht tot knooppunt Badhoevedorp);

In dit weekend blijft deze richting van de A9 open voor al het verkeer. Wel zal er gedurende het gehele weekend een rijstrook worden afgesloten ter hoogte van de Schipholbrug. Er blijven op dit gedeelte van de A9 twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer.


A9 (knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht);

In dit weekend wordt deze richting van de A9 volledig afgesloten tussen knooppunt Badhoevedorp en afrit (5c) Amstel-veen-Stadshart. Toerit (5d) Amstelveen-Stadshart en af-/toerit (4c en d) Amstelveen richting Utrecht/Almere blijven het gehele weekend open voor het verkeer. Op dit gedeelte van de A9 zijn alle rijstroken beschikbaar.<<English version>>


Dear RichPorter,

We would like to keep you informed of all traffic works that may affect reaching our park. From November 10, 8:00 PM to November 13, 5:00 AM between the Badhoevedorp junction and the Holendrecht junction A9 (from Holendrecht junction to Badhoevedorp junction); This weekend, this direction of the A9 will remain open to all traffic. However, one lane will be closed near the Schiphol Bridge throughout the weekend. Two lanes remain available for traffic on this section of the A9. A9 (Badhoevedorp junction to Holendrecht junction); This weekend, this direction of the A9 will be completely closed between the Badhoevedorp junction and exit (5c) Amstel-veen-Stadshart. Entry (5d) Amstelveen-Stadshart and exit/exit (4c and d) Amstelveen towards Utrecht/Almere will remain open to traffic throughout the weekend. All lanes are available on this section of the A9.

74 views0 comments

Σχόλια


bottom of page