top of page

Let op: Werkzaamheden A9 van 27 tot 30 oktober


<< English below >> Beste RichPorter,

In het weekend van vrijdag 27 oktboer 20:00 uur tot maandag 30 oktober 05:00 uur is in verband met werkzaamheden de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen dicht. Tijdens deze weekendafsluiting worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, waaronder asfalteringswerkzaamheden, diverse werkzaamheden rondom de Schipholbrug, plaatsen en verwijderen diverse portalen, verwijderen brugwachterstoren Schipholbrug, funderingswerkzaamheden, aanbrengen leidingbruggen, verwijderen geluidsschermen en plaatsen tijdelijke schermen en meer. Afsluitingen A9 Rechts - De A9 Rechts is het gehele weekend dicht tussen knooppunt Holendrecht tot en met afrit 6a Aalsmeer. Toerit 6b Aalsmeer richting knooppunt Badhoevedorp is open voor verkeer. A9 Links - De A9 Links is dit weekend van vrijdagavond 27 oktober 20:00 uur tot zaterdagochtend 28 oktober 09:00 uur dicht van knooppunt Badhoevedorp tot en met knooppunt Holendrecht. - Vanaf zaterdagochtend 28 oktober 09:00 uur is de A9 dicht van knooppunt Badhoevedorp tot en met afrit 5c Stadshart-Amstelveen. Toerit 5d Stadshart-Amstelveen, afrit 4c en toerit 4d Ouderkerk a/d Amstel zijn vanaf dat moment de rest van het weekend open voor verkeer.<<English version>>


Dear RichPorter,

In the weekend from Friday, October 27th at 20:00 until Monday, October 30th at 05:00, the A9 motorway between the Badhoevedorp and Holendrecht interchanges will be closed in both directions due to construction work. Various activities will be carried out during this weekend closure, including asphalt work, various tasks related to the Schiphol Bridge, installation and removal of various gantries, removal of the Schiphol Bridge bridgekeeper's tower, foundation work, installation of pipeline bridges, removal of sound barriers, and the placement of temporary barriers, among others. Closures: A9 Right: - The A9 Right will be closed the entire weekend between the Holendrecht interchange and exit 6a Aalsmeer. Onramp 6b Aalsmeer towards the Badhoevedorp interchange will remain open for traffic.

A9 Left: - The A9 Left will be closed this weekend from Friday evening, October 27th at 20:00 until Saturday morning, October 28th at 09:00, from the Badhoevedorp interchange to the Holendrecht interchange. - From Saturday morning, October 28th at 09:00, the A9 will be closed from the Badhoevedorp interchange to exit 5c Stadshart-Amstelveen for the remainder of the weekend. Onramp 5d Stadshart-Amstelveen, exit 4c, and onramp 4d Ouderkerk a/d Amstel will be open for traffic from that moment onward.

3 views0 comments

Comments


bottom of page