top of page

Nieuwe huurder in beeld: Athalos / Insomnia Global

Updated: Aug 29, 2022


<< English below >>


Sinds een paar maanden is RichPort een waardevolle huurder rijker op een mooie plek (Boeingavenue 8), 4e etage, penthouse met een “clubhuis” waar je welkom bent. Waardevol voor de wereldwijde gemeenschap, maar ook waardevol op een kleinere schaal; namelijk ons park. Dit behoeft uitleg!


Athalos is in 2018 opgericht met een duidelijk doel: het wereldwijd toegankelijk maken van initiatieven, bedrijven, goede doelen door hier één uniek grensoverschrijdend telefoonnummer aan te koppelen met verdienmodel voor de klant. Voorbeeld: een ramp ergens in de wereld krijgt één campagne met één hulplijn en nummer dat voor alle landen hetzelfde is. Wel zo makkelijk nietwaar? Een soort Giro 555, maar dan internationaal. En dit altijd tegen een vast tarief van € 10 cent per minuut.


Het sleutelwoord binnen de Athalos organisatie is ‘verbinden’. En dat is dan ook het bruggetje naar het concept entertainment en eventbedrijf naast dat van Athalos dat ook haar intrede heeft genomen in ons park: Insomnia Global. Aangezien niets zo goed verbindt als muziek en lekker eten en drinken, brengt Insomnia Global complete eventconcepten op de markt in tal van landen. Denk aan exclusieve club concepten, dance events, maar ook race en dinner experiences.


Het laatste concept van Insomnia Global is bijzonder sprankelend en is ontwikkeld rondom de wijncocktail ‘Bellini.world’. Deze bestaat uit een combinatie van Moscatel mousserende wijn met natuurlijk perzikpulp uit Italië. Deze cocktail bevat een laag alcoholpercentage van 5,7%, is laag in suikers en 100% vegan. Er bestaat ook een alcoholvrije en tevens Halal variant BelliNO. Insomnia Global organiseert speciale events rondom dit drankje op de meest inspirerende en memorabele locaties. Het is dan ook niet ondenkbaar dat je binnenkort met een Bellini in je hand feest viert op een dakterras in RichPort!


Athalos / Insomnia Global is te vinden aan de Boeingavenue 8. Ben je geïnteresseerd in wat zij wellicht voor jouw bedrijf kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Melloney de Ruiter, melloney@athalos.com
Since a few months RichPort has gained a valuable tenant in a beautiful spot, 4 floor, penthouse with a "club house" where you are welcome. Valuable to the global community, but also valuable on a smaller scale; namely our park. This needs explanation!


Athalos was founded in 2018 with a clear goal: to make initiatives, companies and charities worldwide accessible by linking a unique cross-border telephone number with a revenue model for the customer. Example: A disaster somewhere in the world gets one campaign with one helpline and number that is the same for all countries. So easy, isn't it? A kind of Giro 555, but international. And this always at a fixed rate of € 10 cents per minute.


The key word within the Athalos organization is 'connecting'. And that is the link to the concept, entertainment and event company next to that of Athalos that has also made its entrance in our park: Insomnia Global. Since nothing connects as well as music and good food and drinks, Insomnia Global markets complete event concepts in numerous countries. Think of exclusive club concepts, dance events, but also race and dinner experiences.


The latest concept from Insomnia Global is particularly sparkling and has been developed around the wine cocktail 'Bellini.world'. This consists of a combination of Moscatel sparkling wine with natural peach pulp from Italy. This cocktail contains a low alcohol percentage of 5.7%, is low in sugars and 100% vegan. There is also an alcohol-free and Halal variant BelliNO. Insomnia Global organizes special events around this drink in the most inspiring and memorable locations. It is therefore not inconceivable that you will soon be celebrating with a Bellini in your hand on a roof terrace in RichPort!


Athalos/Insomnia Global can be found at Boeingavenue 8. If you are interested in what they might be able to do for your company, please contact Melloney de Ruiter, melloney@athalos.com
86 views0 comments
bottom of page