top of page

Nieuwe rondleiding bij Interxion Datacenter


<< English below >>


Beste RichPort gebouweigenaar/ asset manager/ technisch manager,

Door de grote belangstelling en overschrijving voor onze laatste rondleidingen begin september hebben wij als Polderwarmte besloten voor maandag 17 oktober 2022 nog eenmaal een extra en voorlopig laatste rondleiding in te plannen.


Het is een rondleiding langs één van de eerste bronnen die Polderwarmte in 2023 gereed gaat maken voor de levering van restwarmte aan het warmtenet van RichPort. Dit is een rondleiding door het datacenter aan de Tupolevlaan 109 te Schiphol-Rijk. Tijdens deze rondleiding krijgt u inzicht in de technieken en systemen die een datacenter 24/7 draaiende houden en hoe de vrijgekomen warmte wordt omgezet in een duurzame warmtevoorziening voor RichPort en Starpark.

Deze rondleiding zal plaatsvinden op maandag 17 oktober aanstaande, van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en we horen dan ook graag voor dinsdag 11 oktober of u deel wilt nemen aan deze unieke en inspirerende rondleiding.

Meer informatie volgt na uw aanmelding.


U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@polderwarmte.nl.

Graag tot 17 oktober!Dear RichPort building owner/ asset manager/ technical manager, Due to the overwhelming interest in our last tours at the beginning of September, we as Polderwarmte have decided to schedule an extra (and for the time being) last tour for Monday 17 October 2022. It is a tour of one of the first sources that Polderwarmte will prepare in 2023 for the supply of residual heat to the RichPort heat network. This is a tour of the data center at Tupolevlaan 109 in Schiphol-Rijk. During this tour you will gain insight into the techniques and systems that keep a data center running 24/7 and how the released heat is converted into a sustainable heat supply for RichPort and Starpark. This tour will take place on Monday, October 17, from 4:00 PM to 6:00 PM. There are still a few places available and we would like to hear before Tuesday 11 October whether you would like to participate in this unique and inspiring tour. More information will follow after your registration. You can register by sending an email to info@polderwarmte.nl. See you October 17!
226 views0 comments
bottom of page