top of page

Sluit u zich ook aan op het warmtenet van Richport?“Polderwarmte, dat is de naam waaronder we verder gaan met de realisatie van een duurzaam warmtenet voor RichPort”, zegt Mireille Bedeschi, relatiemanager SamenWarm en Polderwarmte: “Aan de noord en noordoostkant van Haarlemmermeer zijn we al een aantal jaar onder die naam bezig om verschillende kraaltjes, zoals wij dat noemen, te ontwikkelen.” [Dat zijn warmtenetten met eigen bronnen voor een beperkt gebied, die op zichzelf kunnen bestaan en zodanig ingericht worden dat ze op termijn eventueel onderdeel uit kunnen maken van een groter warmtenet.] “Het ziet er naar uit, dat er geen vertraging wordt opgelopen in de ontwikkeling en dat de duurzame warmte tegen een lagere prijs dan de aardgasprijs kan worden geleverd.”


Warmtebron Polderwarmte gaat in 2022 warmte leveren via het warmtenet. Deze warmte komt van restwarmte van datacenters, warmte uit afvalwater en de overtollige warmte van het warmtenet van Amsterdam. In de toekomst kunnen daar bronnen zoals aardwarmte op aangesloten worden. Bedeschi: “Vanaf de eerste dag van onze warmtelevering mag je duurzame warmte verwachten. We kijken daarvoor altijd naar de duurzaamste mix van warmtebronnen en zullen dat voortdurend optimaliseren. Als u al eerder warmte wilt ontvangen, zullen we tijdelijke voorzieningen treffen, totdat we u aansluiten op het net. Ook kunnen we mobiele (nood)-installaties regelen als uw warmtevoorziening er voortijdig mee ophoudt. We staan voor leveringszekerheid, te allen tijde!”


Meedoen Polderwarmte spreekt al met veel bedrijven binnen RichPort over de aansluiting op het duurzame warmtenet en natuurlijk ook met de coöperatie. Bedeschi: “We willen graag een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig RichPort. Vanaf 2022 kan het warmtenet operationeel zijn. Hoe meer partijen er meedoen, hoe sneller we kunnen realiseren.” Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem contact op met Mireille Bedeschi via mireille.bedeschi@polderwarmte.nl.


106 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page