top of page

Terugblik op Pubquiz en bedrijvendag Veolia

<< English below >>


RICHPUBQUIZ

Tijdens de pubquiz, onder bezielende leiding van de quizmasters van Verkerd Gespeeld, werd er fanatiek gestreden voor de titel! Uiteindelijk is Polderwarmte de winnaar geworden van deze eerste editie, gevolgd door Beround en Mobilize Financial Services.


Wij willen de heren van Verkerd Gespeeld bedanken voor de leuke avond en hun enthousiasme tijdens de quiz. Daarnaast ook dank aan de Sandwich Hub voor het beschikbaar stellen van hun restaurant en het verzorgen van de catering.

Bedrijvendag Veolia

Afgelopen maandag was Veolia Nederland de gastheer voor de eerste bedrijvendag. De bedoeling van deze reeks bedrijvendagen is om 'medebewoners' van RichPort de gelegenheid te geven om te 'gluren bij de buren'.


Veolia Nederland BV, gevestigd op de Tupolevlaan, is onderdeel van de globale Veolia organisatie waar wereldwijd zo'n 213.000 resourcers werken. Met elkaar zetten zij de standaard voor een toekomstbestendige, duurzame leefomgeving en helpen bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te realiseren op de gebieden energie, water en grondstoffen. Samen met hun klanten werken zij hard aan de ecologische transformatie en zorgen ervoor dat de vooruitgang van de mens en bescherming van onze planeet hand in hand gaan.


Wij willen Veolia bedanken voor de informatieve middag!


<< English version >>


Looking back on the Pubquiz and Veolia Company Day


RICHPUBQUIZ

During the pub quiz, led by the enthusiastic quiz masters from Verkerd Gespeeld, there was fierce competition for the title! In the end, Polderwarmte emerged as the winner of this first edition, followed by Beround and Mobilize Financial Services.


We would like to thank the gentlemen from Verkerd Gespeeld for the enjoyable evening and their enthusiasm during the quiz. Additionally, thanks to the Sandwich Hub for providing their restaurant and catering services.


Veolia Company Day

Last Monday, Veolia Netherlands hosted the first company day. The purpose of this series of company days is to give 'neighbors' of RichPort the opportunity to 'peek over the fence'.


Veolia Netherlands BV, located on Tupolevlaan, is part of the global Veolia organization where approximately 213,000 resources work worldwide. Together, they set the standard for a sustainable future living environment and help companies achieve their sustainability goals in energy, water, and resources. They work hard with their clients on ecological transformation, ensuring that human progress and protection of our planet go hand in hand.


We would like to thank Veolia for the informative afternoon!

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page