top of page

Werkzaamheden waterleidingen


<< English below >>


Koppeling van twee waterleidingen

In RichPort liggen zeer veel leidingen in de grond. Deze leidingen zorgen ervoor dat we o.a. data, stroom en water binnen de gebouwen krijgen. Voor het drinkwater is de beschikbare capaciteit op dit moment nog net genoeg. Het waterbedrijf PWN wil deze capaciteit gaan verhogen zodat er overal voldoende druk op de leidingen blijft bestaan.


Deze week (week 45) is dan ook gestart met de werkzaamheden om een koppeling te maken van de grote transportleiding die door RichPort loopt naar de bestaande distributieleidingen die naar de gebouwen lopen. De koppeling vindt plaats op de hoek van de kruising Fokkerweg - Boeingavenue. De werkzaamheden zullen tot eind week 47 duren.

Vervangen waterleiding Kruisweg en Molenweg

De PWN gaat direct daarna ook de leiding vervangen die ligt langs de Kruisweg en de Molenweg. De nieuwe leiding zal voor een groot deel door de bestaande leiding worden geschoven. Zo blijft de overlast beperkt.

De koppeling van de nieuwe buis op de bestaande buis zal nabij de nieuwe bushalte geschieden. Aangezien de waterleiding hier diep ligt zal het een behoorlijk gat worden.

De werkzaamheden zullen tot eind van dit jaar duren.


Omleidingen

Voor de werkzaamheden is een omleiding ingesteld voor de fietsers. Voor de voetgangers blijft een doorgang mogelijk. De aannemer zal dit zoveel mogelijk in het werk aangeven.<<English version>>


Connection of two water pipes In RichPort there is a lot of infrastructure underground. Pipes that ensure that we receive data, power and water within the buildings, among other things. The available capacity for drinking water is currently just enough. The water company PWN wants to increase this capacity so that there is sufficient pressure on the pipes everywhere. This week (week 45) work has therefore started to link the large transport pipeline that runs through RichPort to the existing distribution pipelines that run to the buildings. The coupling takes place at the corner of the Fokkerweg - Boeingavenue intersection. The work will last until the end of week 47. Replacing the Kruisweg and Molenweg water pipes Immediately afterwards, the PWN will also replace the pipeline located along Kruisweg and Molenweg. The new pipeline will largely be pushed through the existing pipeline. In this way the nuisance is kept to a minimum. The coupling of the new tube to the existing tube will take place near the new bus stop. Since the water pipe is deep here, it will be quite a hole. The work will last until the end of this year. Detours A detour has been put in place for cyclists for the work. A passageway remains possible for pedestrians. The contractor will indicate this as much as possible in the work.
49 views0 comments
bottom of page