top of page

Let op: start HOVASZ werkzaamheden

In de zomervakantie is Dura Vermeer gestart met de uitvoering van project HOVASZ. In opdracht van Provincie Noord-Holland leggen zij een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid aan en vervangen we meerdere kruispunten op de Burgemeester Kasteleinweg door rotondes. De werkzaamheden starten vanaf 17 augustus op het kruispunt Fokkerweg-Kruisweg in Haarlemmermeer.

Kruispunt Fokkerweg De werkzaamheden beginnen op 17 augustus en duren tot de kerstvakantie. In deze fase wordt gewerkt aan de toekomstige bushalte en busbaan en aan de verlenging van de fietstunnel. Ook verlegt de netwerkbeheerder kabels en leidingen. Deze afbeelding geeft een impressie hoe het kruispunt er straks uit komt te zien:

Impressie van het te realiseren kruispunt Fokkerweg - N196. Op deze impressie ontbreken de verkeerslichten en de bushalte.


Omleidingsroute wegverkeer Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden gewoon open. Wel zijn minder rijstroken beschikbaar. Doorgaand verkeer wordt bij Hoofddorp en Uithoorn richting de N201 geleid, in plaats van over de N196. Op de afbeelding hieronder ziet u welke omleidingsroutes gelden.


Omleidingsroute fietsers en voetgangers De fietstunnel is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingezet, zoals te zien op de afbeelding hieronder.

Omleidingsroute fietsers en voetgangers.


Over HOVASZ De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting in september 2021 in gebruik genomen.

Tevredenheidspanel HOVASZ Dura Vermeer wil graag de mening van omwonenden en belanghebbenden horen over de uitvoering van de werkzaamheden. U kunt zich opgeven voor het tevredenheidspanel. Deelnemers krijgen om de paar weken een mail met enkele vragen. Wat vindt u van de uitvoering? Wat kan er beter? De bedoeling is om – als dat mogelijk is – de hinder verder te beperken. U kunt zich aanmelden voor het panel via uwmeningtelt.nu/hovasz.


Meer informatie Mocht u nog verdere vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met Dura Vermeer opnemen via de mail: hovasz@duravermeer.nl. Meer informatie: www.hovasz.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 4339 8026.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page