top of page

Samenwerken aan het nieuwe warmtenetGelukkig nieuwjaar! Eind november 2020 meldden we dat Polderwarmte volop bezig is met de ontwikkeling van een duurzaam en betaalbaar warmtenet voor RichPort, als alternatief voor verwarming op aardgas. Er is alweer veel gebeurd sindsdien melden Frans Ooms (voorzitter Coöperatie RichPort) en Mireille Bedeschi (commercieel manager Polderwarmte) ons.


“De Coöperatie is blij dat Polderwarmte het warmtenet wil realiseren op en rond RichPort en dat zij, vooral door inzet van Mireille is doorgegaan op de oorspronkelijke initiatieven van Meerlanden. Frans Neutelings van Starpark en ik hebben al jaren nauw contact met onder meer Mireille Bedeschi. Doordat de contacten nog steeds via Mireille lopen, kunnen we efficiënt communiceren. Onze inbreng wordt door Polderwarmte zeer serieus genomen. Zo werken we samen aan het aanpassen van de aansluit- en leveringsovereenkomsten met Polderwarmte. Hiervoor heeft de Coöperatie mr Imke van Loon ingeschakeld. Het bestuur komt daarmee tegemoet aan het verzoek van haar leden om hen van advies te voorzien, zodat zij niet zelf daar diepgaand onderzoek in hoeven te doen. De Coöperatie adviseert slechts; de beslissing om een contract aan te gaan en de daaraan verbonden consequenties blijft vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van de leden van de Coöperatie en Polderwarmte. Een efficiënte manier om samen te werken en RichPort te verbeteren door duurzame warmte aan te kunnen bieden”, aldus Frans Ooms.

Polderwarmte is met steeds meer bedrijven op RichPort alvast per pand de techniek in kaart aan het brengen voor een mogelijke warmteaansluiting en zullen u in dit nieuwe jaar 2021 regelmatig op de hoogte brengen van de voortgang.

Heldere overeenkomsten

Er is de afgelopen periode veel tijd gestoken in aansluit- en leveringsovereenkomsten met Polderwarmte waarin ook de wensen van RichPort zo goed mogelijk gewaarborgd zijn. Belangrijke punten zijn vanzelfsprekend: leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, ook op de lange termijn. Goede contractstukken dragen bij aan een verdere en snelle ontwikkeling van het warmtenet.

Samenwerking

Mireille Bedeschi zegt erg blij te zijn met de constructieve inzet van RichPort. Belangrijk is dat we blijven samenwerken en goed afstemmen, zodat er snel een betrouwbare nieuwe duurzame warmtevoorziening komt, aldus Frans Ooms. Ook tijdens de realisatie dit jaar blijft nauw contact tussen Polderwarmte en RichtPort van belang. Alle werkzaamheden worden regelmatig en tot in detail met elkaar besproken. Liever een keer te veel contact dan te weinig, geven beiden aan.

Toekomst

Begin dit jaar verwachten we de overeenkomsten met iedereen te kunnen delen en zodra er een aantal ondertekend zijn, kunnen we daadwerkelijk aan de slag. Corona blijft natuurlijk voor iedereen op dit moment het grootste probleem waar we mee hebben om te gaan en iedereen die we spreken heeft daarin zijn of haar eigen specifieke uitdagingen. We wensen iedereen daar veel sterkte mee en we hopen dat het ook tot nieuwe kansen zal leiden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een duurzame warmtevoorziening voor uw bedrijf? Of heeft u vragen. Neem contact op met Mireille Bedeschi via mireille.bedeschi@polderwarmte.nl.


106 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page