top of page

Uitnodiging: Rondleiding bij Interxion Datacenter

Updated: Aug 29, 2022


<< English below >>


Beste RichPort gebouweigenaar/ asset manager/ technisch manager,

Namens Polderwarmte nodigen wij u graag uit voor een rondleiding langs een van de eerste bronnen die Polderwarmte begin 2023 gaan gereed gaat maken voor de levering van restwarmte aan het warmtenet van RichPort. Dit is een rondleiding door het datacenter van Interxion (Tupolevlaan 109) te Schiphol-Rijk. Tijdens deze rondleiding krijg je inzicht in de technieken en systemen die een datacenter 24/7 draaiende houden en hoe de vrijgekomen warmte wordt omgezet in een duurzame warmtevoorziening voor RichPort en Starpark.

De rondleidingen vinden plaats op 6 en 7 september aanstaande. Op beide dagen van 16.00 tot 18.00 uur.

We horen graag voor 2 september van je of je wilt deelnemen aan één van deze rondleidingen. Meer informatie over het programma volgt dan nog.

Aanmelden kan via info@polderwarmte.nlDear RichPort building owner/ asset manager/ technical manager,


On behalf of Polderwarmte, we would like to invite you for a tour of one of the first sources that Polderwarmte will prepare at the beginning of 2023 for the supply of residual heat to the RichPort heat network. This is a tour of Interxion's data center (Tupolevlaan 109) at Schiphol-Rijk. During this tour you will gain insight into the techniques and systems that keep a data center running 24/7 and how the released heat is converted into sustainable heat supply for RichPort and Starpark.

The tours take place on the coming 6 and 7 September. On both days from 4 pm to 6 pm.

We would like to hear from you before September 2 if you want to participate in one of these guided tours. More information about the program will follow.

You can register via info@polderwarmth.nl
56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page